logo_mv.gif
VIHAVUOSI-YHDISTYS ry

Etusivu

Näin löydät Vihavuoteen

Koskikahvila

Perhokalastus

Tapahtumat

Kurssit

Näyttelyt

Yhdistys toimii

Vihavuoden talvi

Vihavuoden historia

Kuvia

Kalastussäännöt 2021

VIHAVUOSI 2021

Tiedote 15.3.2021

Vihavuodenkosken kalastuslupien hankintaan ilmoittautuneiden kesken on arvottu järjestys lauantaina 13.3.2021 Vihavuoden koskikahvilassa. Arvonnan suoritti Vihavuosi-yhdistyksen hallituksen jäsenet. Paikanpäälle oli pyydetty yksi ulkopuolinen henkilö (Timo Kärkkäinen) valvomaan arvonnan suorittamista. Kalastuslupien hankintaan ilmoittautui kaiken kaikkiaan 233 osallistujaa. Arvonnan tuloksista on erikseen ilmoitettu sähköpostitse kolmelle eri ryhmälle: 

1-10 sijoille arvotut, 11-50 sijoille arvotut sekä 50-100 sijoille arvotut. 

Lisäksi on arvottu järjestys sijoille 100-150 osalta, mikäli kaikki myytävät luvat eivät mene kaupaksi ensimmäisen 100 arvotun osallistujan kesken. Kun kaikki luvat on myyty, jää arvottu järjestys voimaan peruutuspaikkojen jonoksi. Jonoon jääville 20 ensimmäiselle ilmoitetaan tästä erikseen luvan myynnin jälkeen sähköpostitse. Myytäviä kalastusvuorokausia on 50 kpl.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Kalastuslupien myynti muuttuu kaudelle 2021

llmoittaudu halukkaaksi lupien hankintaan 1.-28.2.2021 välisenä aikana sähköpostilla.

Ilmoittautuminen tapahtuu henkilökohtaisella sähköpostilla ja ilmoittautuminen on maksullista 20€/hlö/ilmoittautuminen. Tätä ilmoittautumismaksua ei palauteta, mikäli henkilö ei saa lupaa tai saatu kalastuslupa peruuntuu esim. veden lämpenemisen takia.

Jokainen lähetetty sähköposti saa järjestysnumeron saapumisajan mukaan ja sama järjestysnumero on myös arvontanumero. Sama henkilö voi ilmoittautua mukaan useammin kuin kerran. Jokainen erillinen ilmoittautuminen pitää kuitenkin tehdä erikseen, niin maksu kuin sähköposti. Ilmoittautumiseen ei voi osallistua henkilö, joka ei voi olla myös kalastusluvan virallinen haltija. Luvan haltijan on oltava kalastusvuorokautena paikan päällä.

Ilmoittautumisajan (1.-28.2.2021) jälkeen Vihavuosi-yhdistys suorittaa arvonnan, jossa arvotaan ilmoittautuneiden kesken kalastuslupien valintajärjestys. Tämä tehdään la 13.3.2021 klo 12 Vihavuoden koskikahvilassa todistajien läsnä ollessa. Koronarajoituksista johtuen, arvontaa ei järjestetä avoimena tilaisuutena, toisin kuin alun perin oli tarkoitus.

Varsinaiset luvat myydään su 21.3. niin, että luvanmyyjä soittaa arvotun järjestyksen mukaan 1. alkaen. Tässä puhelussa henkilö saa valita itselleen yhden kalastuslupavuorokauden kaikista vapaana olevista. Niille, jotka tulevat saamaan kalastusluvan, ilmoitetaan siitä arvonnan jälkeisenä päivänä 15.3. sähköpostitse.

Kalastuslupien hinnat pysyvät ennallaan, sesonkilupa 260 € (8.5.-11.7.) sekä normaalilupa 130 € (1.-7.5. sekä 12.7-31.8.). 

Tiedustelut kalastuksesta: Pasi Visakivi, puh. 040 506 0764

Vihavuodenkoskelle myydään vain koko kosken lupia. Kalastuslupa sisältää majoituksen. Lupia myydään 3-4 per viikko, eli jokaista lupavuorokautta edeltää rauhoituspäivä.

Toukokuun alkuosa sekä heinäkuun puolesta välistä kauden loppuun kalastusluvan hinta on 130€/vrk. Toukokuun toisesta viikosta heinäkuun puoleen väliin kalastusluvan hinta on 260 €/vrk. Kaikki kalastuskauden 2021 luvat tulevat myyntiin su 21.3.

1.-7.5.       130 € (normaalilupa)
8.5-11.7.   260 € (sesonkilupa)
12.7-31.8. 130 € (normaalilupa)

Kaikki luvat on maksettava Vihavuosiyhdistyksen tilille 1. huhtikuuta mennessä. Kalastusluvat maksetaan tilille: FI12 4252 1020 0196 96

Normaaliluvat ovat henkilökohtaisia ja niissä on kolmen kalastajan kiintiö. Kalastusluvan haltija valitsee muut kalastajat.

Sesonkiluvalla kalastajia voi olla enemmän, mutta samanaikaisesti koskessa saa kalastaa korkeintaan kolme henkilöä. Sesonkiluvan voi lunastaa samoilla ehdoilla mille tahansa ajanjaksolle kalastuskaudella. Kalastusluvan haltija valitsee muut kalastajat. 

Vain ennen eräpäivää (1.4.) perutut luvat tai luvat, joita ei ole maksettu eräpäivään mennessä, myydään eteenpäin jonotuslistalta Vihavuosi-yhdistyksen toimesta.

Kalastusluvan haltijan on oltava paikan päällä kalastusvuorokautena.

Mikäli lupansa jo maksanut luvanhaltija ei pääsekään kalastamaan varaamanaan vuorokautena, on hän itse vastuussa lupansa myymisestä eteenpäin sekä uuden luvanhaltijan ilmoittamisesta Vihavuosi-yhdistykselle. Maksettuja lupamaksuja ei palauteta. 

Vihavuosi-yhdistys pidättää oikeuden sulkea kosken kalastukselta mikäli olosuhteet muuttuvat kalojen tai kalastuksen kannalta hankaliksi. Näissä tapauksissa kalastusluvan hinta palautetaan täysimääräisenä takaisin luvanhaltijalle.

Sääntömuutoksia

Jo viime kaudella kahluukieltoa toukokuussa hieman muutettiin ja vastaava tullaan tekemään myös tulevan kautena. Erikseen määritellyissä kohdissa saa veteen astua vain kahluukenkää isommalle kivelle, alle yhden metrin etäisyydellä ran¬taviivasta. Nämä erilliset kohdat ovat nähtävillä majoitustilan ilmoitustaululla.

Catering palveluja kalastajille voi tilata numerosta 040 8476649 Mona Iso-Mustajärveltä.

Kaudesta 2020

Kosken kalastushistorian 21. kausi muodostui jälleen haastavaksi. Korona virus vaikutti myös Vihavuodessa niin, että majoitustila oli pois käytössä toukokuun ajan. Itse kalastukseen se ei kuitenkaan vaikuttanut millään tapaa. Ilahduttavaa oli kalastajien joustavuus vaikeassa tilanteessa, kun jouduimme majoituksen sulkemaan. Iso kiitos tästä. 

Kalastusolosuhteet olivat alkukaudesta erittäinkin hyvät, mutta kesäkuun aikana vedet alkoivat jälleen lämmetä ja koski suljettiinkin kauden aikana kaksi kertaa kalastukselta. Onneksi korkeamman lämpötilan jaksot eivät olleet liian pitkiä ja näin ollen ne eivät aiheuttaneet menetyksiä kalakannalle.
Saalipalautteiden perusteella taimenia saatiin saaliiksi yhteensä 105 kpl. Vuoden 2018 aiheuttamat kalakuolemat näkyvät edelleen saalistilastoissa, mutta suunta on tällä hetkellä vahvasti ylöspäin. Suurimmat taimenet olivat yli 60cm:n pituisia ja erittäin hyväkuntoisia yksilöitä. Positiivista oli myös nähdä palautteista, että jälleen varsinkin elokuussa saatiin hyvin pieniä 20-30cm:n luonnonkaloja saaliiksi.

Sähkökoekalastuksessa poikasia löytyi hyvin (14 kpl/100 m2) Kutupesäkartoituksessa löytyi kaksi pesää. Todennäköisesti näihin pesiin on kutenut useampi pari. Tällä hetkellä (tammikuu 2021) koskessa on vuodenaikaan nähden reilusti vettä. 
Pakollisen ja myös kohteen seurannan kannalta erittäin tärkeän saalispalautteen oikein täyttäneiden kesken arvotaan joka vuosi yksi kalastusvuorokausi. Viime vuoden osalta arvonnan voittaja on Kimmo Kaunisto Kangasalta. Onneksi olkoon! Kimmon elokuisen vuorokauden saalispalautteessa oli merkittynä 10 saatua taimenta.

Loppuun vielä ote erään kalastajan saalispalautteesta heinäkuulta 2020: ”Pidän erityisesti Vihavuoden taimenten kansansairaudesta eli liikalihavuudesta”
 

Antoisia kalastushetkiä Vihavuodenkoskella

Pasi Visakivi
Vihavuosiyhdistys

VIHAVUODENKOSKI

KALASTUSSÄÄNNÖT 2021

• Vain väkäsettömän yksihaaraisen koukun käyttö sallittu.
• Lyijymateriaalin käyttö kalastuksessa kielletty.
• Alle 6-luokan perhovälineiden käyttö kielletty.
• Haavissa on käytettävä solmutonta havasta.
• Käytettävä vähintään 0.25 mm perukkeenkärkeä.

• Majoitustila on siivottava kalastusluvan haltijan toimesta.
• Vain yhden perhon käyttäminen kerrallaan sallittu.
• Jokaisen luvan lunastaneen on jätettävä saalisilmoitus.
• Vapautettavan kalan nostaminen pois vedestä on kielletty.
• Koski on rauhoitettu 1.9-30.4
• Vain perhokalastus sallittu.
• Kahlaaminen on kielletty 1.5-31.5 välisenä aikana. Muulloin kahlaaminen on sallittua kolme metriä (3m) rantaviivasta.
• Luonnontilainen taimen (rasvaevällinen) on kokonaan rauhoitettu.
• Istutettujen taimenten (rasvaevä leikattu pois) alamitta on 60cm.
• Yhdellä luvalla saa ottaa 1 istutetun (rasvaevä leikattu pois) taimenen.
• Kalastajakiintiö 3 kalastajaa/vrk.
• Kalastusvuorokausi alkaa klo 15 ja päättyy klo 15.
• Koko koski 260 € / 130 €. Luvan hinta sisältää majoituksen.
• Kaikki luvat on maksettava etukäteen.
• Sillalta kalastaminen kielletty.
• Sillasta alavirtaan katsottuna oikealle haarautuva virran osa on rauhoitettu kokonaan kalastukselta ja kahlaamiselta. Kesäkuusta alkaen, kun kahluukielto koko koskesta loppuu, saa sillan alaosasta kahlata suoraan alaspäin kohti pikkusaarta, jolloin päävirran kalastus on mahdollista. Tässä kohtaa poiketaan muualla voimassa olevasta kolmen metrin kahlaussäännöstä.
• Majoitustila on käytössä tuntia ennen kalastusluvan alkamista, sekä tunti kalastusluvan päättymisen jälkeen.

• Kalastussääntöjen rikkomisesta seuraa kalastusluvan menettäminen välittömästi!

Kalastuskuvia Vihavuodenkoskelta