logo_mv.gif
VIHAVUOSI-YHDISTYS ry

Etusivu

Näin löydät Vihavuoteen

Koskikahvila

Perhokalastus

Tapahtumat

Kurssit

Näyttelyt

Yhdistys toimii

Vihavuoden talvi

Vihavuoden historia

Kuvia

Vuokraus ja muu palvelut

Kalastussäännöt 2018

VIHAVUOSI 2018
Kalastuslupien myynti
sunnuntaina 11.3.2018 klo 15.
LUVAT NUMEROSTA 044 924 7286

Tiedustelut kalastuksesta: Pasi Visakivi, puh. 040 506 0764.

Vihavuoden kalastusluvat tulevat myyntiin sunnuntaina 11.3.2018 klo 15 numerosta 044 924 7286. Yksi soittaja voi varata kerrallaan yhden kalastusvuorokauden.

Vihavuodenkoskelle myydään vain koko kosken lupia. Kalastuslupa sisältää majoituksen. Lupia myydään 3 per viikko, eli jokaista lupavuorokautta edeltää rauhoituspäivä.

Toukokuun ensimmäinen viikko sekä heinäkuun puolesta välistä kauden loppuun kalastusluvan hinta on 130€/vrk. Toukokuun toisesta viikosta heinäkuun puoleen väliin kalastusluvan hinta on 260€/vrk. Kaikki kalastuskauden 2017 luvat tulevat myyntiin samanaikaisesti.

  • 1.5-9.5. 130 € (normaalilupa)
  • 10.5-8.7. 260 € (sesonkilupa)
  • 9.7-31.8. 130 € (normaalilupa)

Kaikki luvat on maksettava Vihavuosiyhdistyksen tilille 1. huhtikuuta mennessä.
Kalastusluvat maksetaan tilille: FI12 4252 1020 0196 96

Normaaliluvat ovat henkilökohtaisia ja niissä on kolmen kalastajan kiintiö. Kalastusluvan haltija valitsee muut kalastajat.

Sesonkiluvalla kalastajia voi olla enemmän, mutta samanaikaisesti koskessa saa olla korkeintaan kolme henkilöä. Sesonkiluvan voi lunastaa samoilla ehdoilla mille tahansa ajanjaksolle kalastuskaudella. Kalastusluvan haltija valitsee muut kalastajat.

Vain ennen eräpäivää (1.4.) perutut luvat tai luvat, joita ei ole maksettu eräpäivään mennessä, myydään eteenpäin jonotuslistalta Vihavuosi-yhdistyksen toimesta.

Mikäli lupansa jo maksanut henkilö ei pääsekään kalastamaan varaamanaan vuorokautena, on hän itse vastuussa lupansa myymisestä eteenpäin sekä uuden luvanhaltijan ilmoittamisesta Vihavuosi-yhdistykselle. Maksettuja lupamaksuja ei palauteta.

Vihavuosi-yhdistys pidättää oikeuden sulkea kosken kalastukselta mikäli olosuhteet muuttuvat kalojen tai kalastuksen kannalta hankaliksi. Näissä tapauksissa kalastusluvan hinta palautetaan täysimääräisenä takaisin luvanhaltijalle.

Eväspaketteja ja ruokailuja voi tilata Mona Iso-Mustajärveltä puhelinnumerosta 040 8476649.

Säännöt ja kalastusluvanehdot pysyvät ennallaan. Kalastajien majoitustilaan asennetaan keväällä ilmalämpöpumppu jolla tila saadaan viilennettyä lämpimämpään kesäaikaan.

Kaudesta 2017

Kauden 2017 kalastusolosuhteet olivat lämpötilan osalta koko kesän hyvät, eikä koskea tarvinnut sulkea lämpimän veden takia. Koko kauden koskessa oli kuitenkin todella vähän vettä, mutta saaduissa saaliissa tämä ei kuitenkaan näkynyt. Taimenia koskessa oli jälleen lukumäärällisesti edellistä kautta paremmin.

Saalispalautteiden perusteella taimenia saatiin saaliiksi 535 kpl (v.2016 329 kpl / v.2015 235 kpl). Näistä 51 kpl oli eväleikattuja istukkaita. Koska Vihavuosi-yhdistys ei istuta koskeen eväleikattuja istukkaita, ovat saaliiksi saadut yksilöt peräisin järville tehdyistä istutuksista. Kaikki yhdistyksen tekemät istutukset ovat peräisin joko mätibokseista tai ruskuaispussipoikasista. Suurin saaliiksi saatu luonnontaimen oli pituudeltaan 69,5cm. Pakollisen ja myös kohteen seurannan kannalta erittäin tärkeän saalispalautteen oikein täyttäneiden kesken arvotaan joka vuosi yksi kalastusvuorokausi. Viime vuoden osalta arvonnan voittaja oli Antti Isotalo Vaasasta, onneksi olkoon!

Vihavuosi-yhdistys kunnosti keväällä 2017 pienemmän myllyuoman yläosan taimenen elinalueeksi. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin myllyuoma virtaa nyt ilman patoja ja mahdollistaa kalojen läpiuinnin uomassa.

Kunnostusviikonloppuna paikanpäällä oli toistakymmentä innokasta talkoolaista tekemässä uomaa. Isot kiitokset vielä kaikille osallistujille! Sähkökoekalastuksessa poikasia löytyi hyvin niin pääuomasta kuin pienemästä myllyuomasta. Pääuoman koealalta löytyi poikasia 28 kpl/aari. Niinikään poikasia löytyi hyvin pienemmästä myllyuomasta ja myös siis keväällä tehdystä uudesta yläosasta.

Vuosittain tehtävä kutupesäkartoitus siirtyi erittäin korkea veden johdosta tehtäväksi keväälle. Syksyn kutuaikaan koskessa oli hyvin kutevia taimenia. Osa kaloista oli hyvinkin kookkaita ja suurin havaittu kala oli 80-90cm pitkä naaras.

Vihavuosi-yhdistys järjestää myös alueen vuosittaiset siivoustalkoot la 28.4 klo 10 alkaen, johon toivotaan mukaan innokkaita talkoolaisia.

Antoisia kalastushetkiä Vihavuodenkoskella

Pasi Visakivi
Vihavuosiyhdistys

VIHAVUODENKOSKI

KALASTUSSÄÄNNÖT 2018

• Lyijymateriaalin käyttö kalastuksessa kielletty.
• Alle 6-luokan perhovälineiden käyttö kielletty.
• Käytettävä vähintään 0.25mm perukkeenkärkeä.

• Majoitustila on siivottava kalastusluvan haltijan toimesta.
• Vain yhden perhon käyttäminen kerrallaan sallittu.
• Jokaisen luvan lunastaneen on jätettävä saalisilmoitus.
• Vapautettavan kalan nostaminen pois vedestä on kielletty.
• Koski on rauhoitettu 1.9-30.4
• Vain perhokalastus sallittu.
• Vain väkäsettömän yksihaaraisen koukun käyttö sallittu.
• Kahlaaminen on kielletty 1.5-31.5 välisenä aikana. Muulloin kahlaaminen on sallittua kolme metriä (3m) rantaviivasta.
• Luonnontilainen taimen (rasvaevällinen) on kokonaan rauhoitettu.
• Istutettujen taimenten (rasvaevä leikattu pois) alamitta on 60cm.
• Yhdellä luvalla saa ottaa 1 lohikalan.
• Kalastajakiintiö 3 kalastajaa/vrk.
• Kalastusvuorokausi alkaa klo 15 ja päättyy klo 15.
• Koko koski 260 € / 130 €. Luvan hinta sisältää majoituksen.
• Kaikki luvat on maksettava etukäteen.
• Sillalta kalastaminen kielletty.
• Sillasta alavirtaan katsottuna oikealle haarautuva virran osa on rauhoitettu kokonaan kalastukselta ja kahlaamiselta. Kesäkuusta alkaen, kun kahluukielto koko koskesta loppuu, saa sillan alaosasta kahlata suoraan alaspäin kohti pikkusaarta, jolloin päävirran kalastus on mahdollista. Tässä kohtaa poiketaan muualla voimassa olevasta kolmen metrin kahlaussäännöstä.
• Suosittelemme käyttämään solmutonta havasta haavissa.
• Majoitustila on käytössä tuntia ennen kalastusluvan alkamista, sekä tunti kalastusluvan päättymisen jälkeen.
• Harjuksen alamitta on 35cm.

• Kalastussääntöjen rikkomisesta seuraa kalastusluvan menettäminen välittömästi!

Kalastuskuvia Vihavuodenkoskelta