logo_mv.gif
VIHAVUOSI-YHDISTYS ry

Etusivu

Näin löydät Vihavuoteen

Koskikahvila

Perhokalastus

Tapahtumat

Kurssit

Näyttelyt

Yhdistys toimii

Vihavuoden talvi

Vihavuoden historia

Kuvia

Kalastussäännöt 202

VIHAVUOSI 2024

Kalastuslupien arvontaan ilmoittautuminen alkaa tammikuussa 2024

Vihavuodenkoskelle myydään vain koko kosken lupia. Kalastuslupa sisältää majoituksen. Lupia myydään 3-4 per viikko, eli jokaista lupavuorokautta edeltää rauhoituspäivä.

Huhtikuun sekä heinäkuun puolesta välistä kauden loppuun kalastusluvan hinta on 130€/vrk. Toukokuusta heinäkuun puoleen väliin kalastusluvan hinta on 260€/vrk. Kaikki kalastuskauden 2023 luvat tulevat myyntiin su 19.3.

15.4-30.4 130€ (normaalilupa)

1.5-9.7 260€ (sesonkilupa)

10.7-31.8 130€ (normaalilupa)

Kaikki luvat on maksettava Vihavuosiyhdistyksen tilille 1. huhtikuuta mennessä.

Kalastusluvat maksetaan tilille: FI12 4252 1020 0196 96

Normaaliluvat ovat henkilökohtaisia ja niissä on kolmen kalastajan kiintiö. Kalastusluvan haltija valitsee muut kalastajat.

Sesonkiluvalla kalastajia voi olla enemmän, mutta samanaikaisesti koskessa saa kalastaa korkeintaan kolme henkilöä. Sesonkiluvan voi lunastaa samoilla ehdoilla mille tahansa ajanjaksolle kalastuskaudella. Kalastusluvan haltija valitsee muut kalastajat.

Vain ennen eräpäivää (1.4.) perutut luvat tai luvat, joita ei ole maksettu eräpäivään mennessä, myydään eteenpäin jonotuslistalta Vihavuosi-yhdistyksen toimesta. Jonotuslistan järjestys muodostuu arvotuista ilmoittautumisista, jotka eivät yltäneet kalastuslupaan.

Kalastusluvan haltijan on oltava paikan päällä kalastusvuorokautena.

Mikäli lupansa jo maksanut luvanhaltija ei pääsekään kalastamaan varaamanaan vuorokautena, on hän itse vastuussa lupansa myymisestä eteenpäin sekä uuden luvanhaltijan ilmoittamisesta Vihavuosi-yhdistykselle. Maksettuja lupamaksuja ei palauteta.

Vihavuosi-yhdistys pidättää oikeuden sulkea kosken kalastukselta, mikäli olosuhteet muuttuvat kalojen tai kalastuksen kannalta hankaliksi. Näissä tapauksissa kalastusluvan hinta palautetaan täysimääräisenä takaisin luvanhaltijalle.

Kaudesta 2022

Kausiraportit ovat muistuttaneet toisiaan jo muutaman vuoden. Mennyt kausi muodostui lämpötilojen osalta jälleen erittäin haastavaksi. Oikeastaan se oli toisinto edellisestä kahdesta kesästä. Kalastusolosuhteet olivat alkukaudesta erittäinkin hyvät, joskin korkea vesi hieman vaikeutti kalastusta. Ensimmäinen 60cm:n ylitys tuli jo huhtikuun puolella. Koski oli ensimmäistä kertaa auki huhtikuussa ja viime kevään positiivisten kokemusten myötä käytännöstä tulee pysyvä. Jälleen kerran ensikertalaisia oli kalastajien joukossa ilahduttavan paljon ja se näkyi myös saalistilastoissa. Vihavuodenkoski on vaativa kalastettava ensikertalaisille ja jopa vähän kokeneemmille kalastajille. Ero on selkeä, kun katsoo useampaan kertaan koskella kalastaneen kokeneen perhokalastajan saalispalautetta, jossa usein on merkintöjä useamman kalan osalta.   

Kesäkuussa oli muutamia päiviä, jolloin kalat äityivät hurjaan syöntiin ja ne onnekkaat, jotka tähän pääsivät, kokivatkin huippuluokan taimenen kalastusta. Saalispalautuslomakkeesta loppuivat sarakkeet kesken. Toisintoa aikaisemmista vuosista oli myös kosken sulkeminen kalastukselta. Koski oli suljettuna kaksi kuukautta juhannuksesta alkaen lukuun ottamatta lyhyttä hetkeä heinä-elokuun vaihteessa. Korkeimmat lämpötilat olivat 25 astetta mutta onneksi vain muutamien päivän ajan. Menneen kesän lämpötilat eivät aiheuttaneet merkittäviä menetyksiä isoille kaloille, sillä niitä saatiin saaliiksi elokuussa.

Sähkökoekalastuksessa löydettiin saman vuoden taimenen poikasia, eli nollikaita. Pääuoman koealalta vain muutamia, mutta pienemmästä myllyuomasta useita. Tulos oli jo huomattavasti parempi kuin vuosi sitten. Kutupesäkartoituksessa löytyi kaksi kutupesää, johon on todennäköisesti kutenut useampi pari. Syksyn aikana koskessa nähtiin jälleen muutamia noin 50-70 cm taimenia kutupuuhissa. 

Saalipalautteiden perusteella taimenia saatiin saaliiksi yhteensä 205 kpl. Saalismäärä oli pitkästä sulkemisajasta huolimatta jonkin verran isompi kuin edellisvuonna. Keskimäärin taimenia saatiin 1.66 per kalastaja. Suurimmat taimenet olivat yli 60cm:n pituisia ja erittäin hyväkuntoisia yksilöitä.

Pakollisen ja myös kohteen seurannan kannalta erittäin tärkeän saalispalautteen oikein täyttäneiden kesken arvotaan joka vuosi yksi kalastusvuorokausi. Viime vuoden osalta arvonnan voittaja on Juho Lähteenmäki Hämeenlinnasta. Onneksi olkoon!

Antoisia kalastushetkiä Vihavuodenkoskella

Pasi Visakivi

Vihavuosiyhdistys

VIHAVUODENKOSKI

KALASTUSSÄÄNNÖT 2023

• Vain väkäsettömän yksihaaraisen koukun käyttö sallittu.
• Lyijymateriaalin käyttö kalastuksessa kielletty.
• Alle 6-luokan perhovälineiden käyttö kielletty.
• Haavissa on käytettävä solmutonta havasta.
• Käytettävä vähintään 0.25 mm perukkeenkärkeä.

• Majoitustila on siivottava kalastusluvan haltijan toimesta.
• Vain yhden perhon käyttäminen kerrallaan sallittu.
• Jokaisen luvan lunastaneen on jätettävä saalisilmoitus.
• Vapautettavan kalan nostaminen pois vedestä on kielletty.
• Koski on rauhoitettu 1.9.-14.4.
• Vain perhokalastus sallittu.
• Kahlaaminen on kielletty 15.4.-31.5 välisenä aikana. Muulloin kahlaaminen on sallittua kolme metriä (3m) rantaviivasta.
• Luonnontilainen taimen (rasvaevällinen) on kokonaan rauhoitettu.
• Istutettujen taimenten (rasvaevä leikattu pois) alamitta on 60cm.
• Yhdellä luvalla saa ottaa 1 istutetun (rasvaevä leikattu pois) taimenen.
• Kalastajakiintiö 3 kalastajaa/vrk.
• Kalastusvuorokausi alkaa klo 15 ja päättyy klo 15.
• Koko koski 260 € / 130 €. Luvan hinta sisältää majoituksen.
• Kaikki luvat on maksettava etukäteen.
• Sillalta kalastaminen kielletty.
• Sillasta alavirtaan katsottuna oikealle haarautuva virran osa on rauhoitettu kokonaan kalastukselta ja kahlaamiselta. Kesäkuusta alkaen, kun kahluukielto koko koskesta loppuu, saa sillan alaosasta kahlata suoraan alaspäin kohti pikkusaarta, jolloin päävirran kalastus on mahdollista. Tässä kohtaa poiketaan muualla voimassa olevasta kolmen metrin kahlaussäännöstä.
• Majoitustila on käytössä tuntia ennen kalastusluvan alkamista, sekä tunti kalastusluvan päättymisen jälkeen.

• Kalastussääntöjen rikkomisesta seuraa kalastusluvan menettäminen välittömästi!

Kalastuskuvia Vihavuodenkoskelta